Generalforsamling i Nivå Kokkedal Badmintonklub

Hermed indkaldes alle Nivå Kokkedal Badmintonklubs medlemmer til generalforsamling tirsdag d. 26. februar kl. 19.00 i NKK-hallen. Sæt kryds i kalenderen!

 

Sted: NKK-Hallen, Niverødvej 40, 2990 Nivå.

 

Tid: Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.00-20:30.

 

Har man forslag til klubbens bestyrelse til behandling på generalforsamlingen er man meget velkommen til at sende disse til: Formand@nkbadminton.dk eller naestformand@nkbadminton.dk.

 

Dagsorden iht. klubbens vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning og herunder de enkelte afdelingers beretninger.
  3. Regnskab.
  4. Næste sæsons budget.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisorer og suppleanter til bestyrelsen.
  8. Eventuelt.

 

Vi udsender senere reminder og vedlægger ved den lejlighed klubbens regnskab og beretninger for 2018 samt budget for 2019.

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

 

/Jonathan Søgaard Larsen (Formand Nivå-Kokkedal Badmintonklub) 

LÆS MERE

Generalforsamling i Nivå Kokkedal Badmintonklub
Hermed indkaldes alle Nivå Kokkedal Badmintonklubs medlemmer til generalforsamling tirsdag d. 26. februar kl. 19.00 i NKK-hallen. Sæt kryds ...

NKK-Hallen

Niverødvej 40, 2990 Nivå
Bank: 1551-0007264062
CVR: 6231 5512

Følg os

Sponsorer